Zarządzanie nieruchomością

Zarządzanie nieruchomością

Posiadanie nieruchomości poza granicami miejsca zamieszkania może wiązać się z dużym niepokojem i stresem. Jednakże powierzając zarządzanie swoim mieszkaniem firmie Leach&Lang własciciel może spać spokojnie. Nasz zespół kompleksowo zajmie się przekazanym nam pod opiekę mieszkaniem, a klient będzie otrzymywał regularne sprawozdania.

Poprzez utrzymywanie dobrych stosunków z najemcami, zwiększanie czynszu w odpowiednim momencie i minimalizowanie kosztów, Leach&lang dba o to by przychód z najmu mieszknia był jak najbardziej satysfakcjonujący dla klienta.

Oprócz znalezienia najemcy i podpisywania umowy najmu w imieniu właściciela, Leach&Lang przygotowuje wszelką dokumentację, pilnuje odczytów liczników aby monitorować zużycie mediów i zapewnia rozwiązanie wszelkich problemów jakie mogą sie pojawić w trakcie wynajmowania mieszknia.

Poniższa lista nie wyczerpuje wszystkich oferowanych przez nas usług, ale daje pogląd na ich szeroki wachlarz:

 • Przechowywanie kluczy
 • Przechowywanie depozytu
 • Pobieranie czyszu i należności za media i przkazywanie ich właścicielowi oraz dostawcom mediów.
 • Płatność podatku gruntowego i opłat za użytkowanie wieczyste
 • Płatność czynszu i funduszu remontowego do administracji
 • Odbieranie poczty
 • Organizowanie sprzątania i drobnych napraw
 • Otwieranie konta w banku
 • Regularne sprawdzanie stanu mieszkania
 • Uczestnictwo w zebraniach wspólnoty mieszkaniowej
 • Ubezpieczanie nieruchomości
 • Organizowanie wycen nieruchomości
 • Rozliczanie podatku i przygotowanie zeznań podatkowych

                                                           

Więcej szczegółów > Usługi dodatkowe.

Ponadto zapewniamy usługi kompleksowego wykańcznia i wyposażania mieszkań. Więcej szczegółów > tutaj.