Warunki korzystania

Warunki korzystania z serwisu internetowego

Poniżej przedstawiamy ogólne warunki korzystania z naszej strony internetowej.  Zawierają one między innymi  prawa i obowiązki użytkowników, jak również ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności firmy wobec użytkowników. Korzystając z Serwisu Internetowego użytkownik wyraża zgodę na niniejsze ogólne warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku zgody, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu Internetowego.

Leach & Lang jest prywatną firmą zarejestrowaną w dniu 6 grudnia 2004 roku pod numerem 6331/2004. Siedziba firmy znajduje się  przy ulicy Garncarskiej 8/4, 31-115 Kraków, Polska. Leach & Lang działa jako w pełni ubezpieczone i licencjonowane biuro pośrednictwa w obrocie i zarządzania nieruchomościami1.

1.     Dostęp do naszej strony

 Celem zapewnienia Państwu dostępu do naszej strony jest  dostarczanie informacji na temat zarządzanej nieruchomości  dlatego też nie powinna być ona używana do innych celów.

Dołożymy wszelkich starań, aby Serwis Internetowy był dostępny całodobowo, ale nie gwarantujemy, iż dostęp do Serwisu będzie niezakłócony lub bezawaryjny przez cały czas. Dostęp do Serwisu może być zawieszony  w celu naprawy, konserwacji , przebudowy lub modernizacji witryny.

Dostęp do naszego Serwisu jest udzielony tymczasowo, i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług na naszej stronie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie również prawo do wycofania dostępu do naszego Serwisu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia jeżeli Klient rezygnuje z usług udostępnianych za pośrednictwem naszej strony

Indywidulany kod dostępu, hasło i login jakim posługuje się Użytkownik powinno być tajne i Użytkownik nie powinien zdradzać go osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia kodu dostępu lub hasła jeżeli uznamy, że Użytkownik nie spełnił któregoś z postanowień niniejszych Warunków Korzystania z serwisu internetowego.

2.     Materiały dostęp poprzez naszą stronę

Dokładamy wszelkich starań aby materiały prezentowane na naszej stronie lub przygotowane do ściągnięcia były dostępne w najnowszej, uaktualnionej wersji. Może się jednak zdarzyć , że z powodów technicznych  uaktualniona wersja pliku lub dodatkowe informacje będą przechowywane na wewnętrznym serwerze. Prosimy o kontakt z biurem jeżeli poszukiwane przez Państwa informacje nie są dostępne w serwisie.

3.     Ochrona danych osobowych

Firma Leach & Lang jest zobowiązana do ochrony prywatności użytkowników serwisu. Gromadzimy i przetwarzamy informacje dostarczane przez użytkowników do rejestracji i dostępu do serwisu. Informacje dostarczane przez Użytkownika w celach rejestracji do systemu są przez nas wykorzystywane zgodnie z mającymi zastosowanie regulacjami prawnymi w zakresie prywatności i nie będą przekazywane osobom trzecim bez zgody Użytkownika .  Korzystając z serwisu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszych Warunkach Korzystania z Serwisu internetowego.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: info@leachandlang.com

4.     Nasza odpowiedzialność

Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli nasza strona jest czasowo niedostępna .

Pozostałe warunki i gwarancje  implikowane na podstawie przepisów prawa są wyłączone w zakresie dozwolonym prawem.

Wszelka odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem  lub niemożnością korzystania z naszej strony lub w związku z korzystaniem ze stron powiązanych z naszą stroną oraz materiałów na niej publikowanych  oraz za spowodowanie czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia umowy jest wykluczona

5.     Wirusy, hacking i inne przestępstwa

Zabrania się nadużywać naszej witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są szkodliwe lub technologicznie niebezpieczne. Zabrania się podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej strony, serwera, na którym nasza strona jest przechowywana lub serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej strony. Zabrania się atakowania naszej strony poprzez odmowę serwisu lub rozpowszechnianie odmowy serwisu.

 Wszelkie naruszenia prawa będą zgłaszane do odpowiednich organów ścigania włącznie z ujawnieniem tożsamości użytkowników. W przypadku takiego naruszenia prawo do korzystania z naszej strony natychmiast przestanie działać.

Zastrzegamy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozpowszechnianie ataku w postaci odmowy serwisu, wirusów lub innych materiałów technologicznie szkodliwych, które mogą zainfekować  sprzęt komputerowy użytkownika lub jego programy, dane lub inne zastrzeżone materiały poprzez korzystanie z naszej strony lub poprzez pobranie materiałów zamieszczonych na naszej stronie lub na serwisach z nią powiązanych.

6.     Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Cookie to mały plik tekstowy, umieszczany w komputerze Użytkownika po wyrażeniu przez niego zgody. Pliki cookies pozwalają nam odróżnić Użytkownika od pozostałych użytkowników naszej strony internetowej, pomagają nam dostosować ofertę do potrzeb Użytkownika podczas przeglądania naszej strony internetowej oraz pozwalają na wprowadzanie ulepszeń. Plik cookie zawiera unikalny identyfikator i nazwę witryny. Poza tym żadne dane osobowe nie są w nim zawarte. Prosimy o sprawdzenie w ustawieniach swojej przeglądarki możliwości obsługi plików cookie.

7.      Postanowienia Ogólne

 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków użytkowania w dowolnym czasie poprzez zmianę tej strony.

 Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia w realizacji lub brak realizacji zobowiązań wynikających z niniejszych warunków użytkowania, jeżeli takie opóźnienie lub brak realizacji są wynikiem awarii powstałej z przyczyn od nas niezależnych , w tym awarii sieci.

 Niniejsze warunki użytkowania są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Polskim. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszymi warunkami podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

W przypadku jakichkolwiek  pytań lub wątpliwości na temat naszej strony lub niniejszych Warunków użytkowania, prosimy o kontakt.