Zarządzanie nieruchomością

Odbiór nieruchomości i sprawdzanie usterek

W ramach usług zarządzania Leach & Lang oferuje usługę odbioru nieruchomości w imieniu właściciela od dewelopera, poprzedniego właściciela mieszkania, czy najemcy.

Dzięki doświadczeniu naszego zespołu i ogromnej ilości przekazanych nieruchomości (liczonej w setkach) jesteśmy w stanie wykryć wszelkie niedociągnięcia bądź wady danej nieruchomości, o ile takie wystąpią. Jak również jesteśmy w stanie ocenić stan danej nieruchomości i przedstawić go w formie raportu.

Leach & Lang oferuje również usługę przekazywania mieszkań w imieniu nowego właściciela po przejęciu od poprzedniego właściciela mieszkania lub do / z najemcami na początku lub na końcu umowy najmu.